banner

0982329221

Vận chuyển hàng hóa, những bất cập và tồn tại!

Vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ đóng góp một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng nền kinh tế đất nước. Nhưng hiện nay, vận tải hàng hoá đang có những bất cập còn tồn tại như sau:

Một là: Về trọng tải

Hai là: Chủ trương thay thế phương tiện đã quá niên hạn sử dụng là đúng đắn.

Ba là: Trạm thu phí

Bốn là: Về việc xử lý vi phạm giao thông trong thu giữ phương tiện vận chuyển

Dịch vụ cùng loại
Về đầu trang
Zalo
Chat facebook
Facebook chat